index
Vitajte na stránkach MŠ Bradáčova 4, 851 02 Bratislava zvýšiť IQ dieťaťa, posilní
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ, dostanú zákonní zástupcovia poštou do 15.6.2018.