aktivity
Aktivity
Bradáčova 4, 851 02 Bratislava
4.9.2017 Začiatok školského roka 2017/2018 9.10.-12.10.2017 Týždeň zdravej výživy 9.10.-10.10.2017 Dielničky 11.10.2017 Svetlonosy” - popoludnie s rodičmi 12.10.2017 V komore je myš” - muzikál              Ochutnávka pomazánok” - (popoludnie) 23.10.-27.10.2017 Výstava jesenných prác detí materských škôl 29.11.2017 Príde Mikuláš 4.12.2017 Katkine výmysly” - divadlo DÚHA (09,00 hod.) 11.12.-12.12.2017 Pečieme medovníčky” - dopoludnia pečenie, popoludní zdobenie s rodičmi. 13.12.-14.12.2017 Vianočné besiedky 11.1.2018 “Fidlikanti”- oboznámenie detí s ľudovými  hudobnými nástrojmi a piesňami 23.1.2018 Depistáž školskej zrelosti” (predškoláci). 24.1.2018 Vyhodnotenie depistáže v popoľudňajších hodinách Čo nás čaká? 2018 Detský karneval 13.3.2018 Čert a Kača” - Drevené divadlo