Aktivity
03.09.2018 Začíname nový školský rok 2018/2019 10.9.2018 “Plenárna schôdza” s rodičmi a zamestnancami MŠ 24.9.2018 “Sokoliari v MŠ” 1.10.-5.10.2018 “Plavecký kurz” 8.10.2018 “Animoterapia” - poníky 8.11.2018 “Animoterapia” - poníky 13.-14.11.2018 “Depistáž školskej zrelosti” pre deti, ktoré majú   rok pred plnením školskej dochádzky.   Od 15.00 hod. konzultácie s rodičmi. 6.12.2018 “Príde ku nám Mikuláš” (09,00 hod.) 10.12.2018 “Zdobenie medovníkov” - všetky tr. (od 15,00 hod.) 12.12.2018 “Vianočná besiedka” (1. a 4. trieda) - čas: 15.30 hod. 13.12.2018 “Vianočná besiedka” (2. a 3. trieda) - čas: 15.30 hod. 18.12.2018 Divadlo “MAKILE” - (o 14,00 hod.) 12.2.2019 “Animoterapia” - poníky 13.2. 2019 “Karneval” 18.2.2019 “Kúzelné prázdniny” - divadielko Na vešiaku 27.3.2019 Stretnutie rodičov (zákonných zástupcov predškolákov)   s p. učiteľkami zo ZŠ Dudova 2 a s Dr. Koščovou z CPPPaP   Bratislava (o 15,30 hod.) Čo nás čaká
Bradáčova 4, 851 02 Bratislava