Vitajte na stránkach MŠ Bradáčova 4, 851 02 Bratislava zvýšiť IQ dieťaťa, posilní
Bankové spojenie na platbu odsúhlaseného rodičovského príspevku zostáva pôvodné: SK45 0900 0000 0050 8117 9681