Kontakt

Riaditeľka MŠ:  Mgr. Minarovičová Iveta
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Ľudmila Budová

Kontakt:
Materská škola Bradáčova 4, 851 02 Bratislava
t.č. +421 947 487 438, +421 947 487 461
e-mail: msbradacova@petrzalka.sk

Konzultačné hodiny riaditeľky: Pondelok :  10,30 h – 13,00 h