Občianske združenie ,,Bradáčikovia“

Občianske združenie ,,Bradáčikovia“ pri MŠ Bradáčova 4
Adresa: Bradáčova 4, 851 02 Bratislava
IČO: 45783799
Č. účtu/IBAN: SK 4509 0000 0000 5081 179681
Členský príspevok:

Zástupcovia občianskeho združenia:
Štatutár: Mgr. Maliarova B.,PhD.
Hospodár: Schön M.
Tajomník: Smoláriková M.,Mgr.

Tlačivo 2% z daní: