onas
    Zamestnanci školskej jedálne:   Mária Zajarnaja, vedúca ŠJ   Katarína Havranová, hlavná kuchárka   Jaroslava Bundzelová, pomocná kuchárka   Klaudia Herbergerová, pomocná kuchárka
 Správní zamestnanci: Iveta Trajčíková Iveta Biháriová Jana Fabianová
 Pedagogickí zamestnanci: Mgr. Iveta Minarovičová, riaditeľka MŠ Mgr. Ľudmila Budová,  učiteľka  Eva Konopeusová, učiteľka  Soňa Steinhubelová, učiteľka Beáta Hromeková, učiteľka Emília Gallovičová, učiteľka Vlasta Deyerová, učiteľka Mgr. Magdaléna Smoláriková, učiteľka
O nás
Bradáčova 4, 851 02 Bratislava