onas
    Zamestnanci školskej jedálne:   Zlatica Šamírová, vedúca ŠJ   Gabriela Posztošová, hlavná kuchárka   Marta Zemanová, pomocná kuchárka   Klaudia Herbergerová, pomocná kuchárka
 Správní zamestnanci: Iveta Trajčíková Iveta Biháriová Petra Dolinská
 Pedagogickí zamestnanci: Kvetoslava Kmotorková, riaditeľka MŠ Mgr. Ľudmila Budová, zástupkyňa riad. Eva Konopeusová, učiteľka  Soňa Steinhubelová, učiteľka Beáta Hromeková, učiteľka Emília Gallovičová, učiteľka Vlasta Deyerová, učiteľka Lenka Hanusová, učiteľka 
O nás
Bradáčova 4, 851 02 Bratislava