onas
    Zamestnanci školskej jedálne:   M. Zajarnaja, vedúca ŠJ   K. Havranová, hlavná kuchárka   J. Bundzelová, pomocná kuchárka   K. Herbergerová, pomocná kuchárka
 Správní zamestnanci: I. Trajčíková I. Biháriová J. Fabianová
 Pedagogickí zamestnanci: Mgr. I. Minarovičová, riaditeľka MŠ Mgr. Ľ. Budová,  učiteľka  E. Konopeusová, učiteľka  S. Steinhubelová, učiteľka B. Hromeková, učiteľka E. Gallovičová, učiteľka V. Deyerová, učiteľka Mgr. M. Smoláriková, učiteľka
O nás
Bradáčova 4, 851 02 Bratislava