Zamestnanci školskej jedálne: L. Komárová, vedúca ŠJ  K. Havranová, hlavná kuchárka Z. Godányová
 Správní zamestnanci: I. Trajčíková H. Eliašová T. Fatiková
 Pedagogickí zamestnanci: Mgr. I. Minarovičová, riaditeľka MŠ Mgr. Ľ. Budová,  učiteľka  E. Konopeusová, učiteľka  S. Steinhubelová, učiteľka B. Hromeková, učiteľka E. Gallovičová, učiteľka V. Deyerová, učiteľka Mgr. M. Smoláriková, učiteľka
O nás
Bradáčova 4, 851 02 Bratislava