oskole
Materská škola začala písať svoju históriu v roku 1978, a nachádza sa v mestskej  časti Bratislava - Petržalka, lokalita Zrkadlový háj. Situovaná je v prekrásnom prostredí, priamo pri lesíku, mimo hlavnej komunikácie.Budova školy je 4-triedna, dvojpodlažná budova s veľkými halami, kuchyňou a  jedálňou. Súčasťou školy je veľký školský dvor plný zelene a stromov, ktoré slúžia v lete ako  tienidlo a súčasť lesíka. Na dvore sú herné atrakcie, pieskoviská a malé dopravné ihrisko. Počas letných prázdnin je spravidla prevádzka MŠ  na  jeden mesiac prerušená. V čase prerušenia môžu deti navštevovať náhradnú materskú školu.
Materská škola je v prevádzke v prac. dňoch od 06,30 hod. do 17,00 hod.
Riaditeľka: Mgr. I. Minarovičová
Vedúca školskej jedálne: M. Zajarnaja
Konzultačné hodiny riaditeľky určené v nepárny a párny týždeň sa neosvedčili, preto konzultácie budú po tel. dohovore - 0903519004
Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka,            Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  Zamestnávateľ: Stredisko služieb školám a             školským  zariadeniam Petržalka,             Bohrova 1, 851 01Bratislava
O škole
Bradáčova 4, 851 02 Bratislava