Materská   škola   začala   písať   svoju   históriu   v   roku   1978,   a   nachádza   sa   v   mestskej     časti    Bratislava    -    Petržalka,    lokalita    Zrkadlový    háj.    Situovaná    je    v    prekrásnom prostredí,   priamo   pri   lesíku,   mimo   hlavnej   komunikácie.Budova   školy   je   4-triedna, dvojpodlažná   budova   s   veľkými   halami,   kuchyňou   a      jedálňou.   Súčasťou   školy   je veľký   školský   dvor   plný   zelene   a   stromov,   ktoré   slúžia   v   lete   ako      tienidlo   a   súčasť lesíka.   Na   dvore   sú   herné   atrakcie,   pieskoviská   a   malé   dopravné   ihrisko.   Počas letných   prázdnin   je   spravidla   prevádzka   MŠ      na      jeden   mesiac   prerušená.   V   čase prerušenia môžu deti navštevovať náhradnú materskú školu.
Materská škola je v prevádzke v prac. dňoch od 06,30 hod. do 17,00 hod.
Riaditeľka: Mgr. I. Minarovičová
  Vedúca školskej jedálne: L. Komárová
Konzultačné hodiny riaditeľky určené v nepárny a párny týždeň sa neosvedčili, preto konzultácie budú po tel. dohovore - 0903519004
Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka,            Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  Zamestnávateľ: Stredisko služieb školám a             školským  zariadeniam Petržalka,             Bohrova 1, 851 01Bratislava
O škole
Bradáčova 4, 851 02 Bratislava