Oznamy

PRERUŠENIE PREVÁDZKY 01.02.2021 – 05.02.2021

V zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9418:2-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.

V prípade, že naďalej bude účinné rozhodnutie MŠVVaŠ SR, bude prerušená prevádzka 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v termíne od 01.02. 2021 do 05.02.2021.

Od 01.02.2021 do 05.02.2021 by v prevádzke bola MŠ Bzovícka a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Záujem o umiestnenie detí do MŠ Bzovícka, prosím, nahlásiť riaditeľke MŠ na e-mail: msbradacova@petrzalka.sk, do 27.01.2021 do 15.00 h, zároveň prosím priložiť čestné prehlásenie.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY OD 25.1.2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:2-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.  

V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa bude prerušená prevádzka 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka v termíne od 25. 1. 2021 do 29.1.2021.

Od 25. 1. 2021 do 29. 1. 2021 bude v prevádzke MŠ Iľjušinova a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 

Záujem o umiestnenie detí do MŠ Iľjušinova, prosím, nahlásiť riaditeľke MŠ na e-mail: msbradacova@petrzalka.sk, do 20.01.2021 do 13.30 h.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY OD 18.1.2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:2-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.  

V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa bude prerušená prevádzka 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka v termíne od 18. 1. 2021 do 22.1.2021.

Od 18. 1. 2021 do 22. 1. 2021 bude v prevádzke MŠ Iľjušinova a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 

Záujem o umiestnenie detí do MŠ Iľjušinova, prosím, nahlásiť riaditeľke MŠ na e-mail: msbradacova@petrzalka.sk, do 13.01.2021 do 14.00 h.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY OD 11.1.2021

V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 s účinnosťou od 11. 01. 2021 sa mimoriadne prerušuje vyučovanie v školách a prevádzka školských zariadení.  

V zmysle rozhodnutia zriaďovateľa bude prerušená prevádzka 23 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka v termíne od 11. 1. 2021 do 15.1.2021.

Od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 bude v prevádzke MŠ Iľjušinova a to len pre deti oboch zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. 

Záujem o umiestnenie detí do MŠ Iľjušinova, prosím, nahlásiť riaditeľke MŠ na e-mail: msbradacova@petrzalka.sk, do 08.01.2021 do 10.30 h.

Prevádzka materskej školy bude od 01.10.2020 do odvolania od 6.30 hod. do 16.30 hod.

OPATRENIA SÚVISIACE S COVID-19

Opatrenia platné k 16.09.2020