Rada školy

pri MŠ Bradáčova 4, 851 02 Bratislava

2020/2024

P.č.Meno a priezviskoFunkciaZvolený/delegovaný za
1.Šerešová D.predsedarodičov
2.Hanniker L., JUDr.členrodičov
3.Gallovičová E.členpedagogických zamestnancov
4.Konopeusová E.členpedagogických zamestnancov
5.Havranová K.člennepedagogických zamestnancov
6.Garanová A., Ing.členzriaďovateľa
7.Fulova G.,Ing.členzriaďovateľa