Bradáčova 4, 851 02 Bratislava
                Meno a priezvisko Funkcia   Zvolený/delegovaný za 1. J.Bohunický predseda   rodičov 2. Mgr. M. Čechová podpredseda   rodičov 3. B. Hromeková člen   pedagog. zamestnanovcov 4. Mgr. Ľ. Budová člen   pedagog. zamestnancov 5. I. Trajčíková člen   nepedagog. zamestnancov 6. Ing. Arch. J. Nemec člen   zriaďovateľa 7. Mgr. Ľ. Kačírek člen   zriaďovateľa
Rada školy