rada
Bradáčova 4, 851 02 Bratislava
    Rada školy            Meno a priezvisko Funkcia   Zvolený/delegovaný za 1. JuDr. Jaroslava Hannikerová predseda   rodičov 2. Ján Bohunický podpredseda   rodičov 3. Beáta Hromeková člen   pedagog. zamestnanovcov 4. Mgr. Ľudmila Budová člen   pedagog. zamestnancov 5. Iveta Trajčíková člen   nepedagog. zamestnancov 6. Mgr. Veronika Redechová člen   zriaďovateľa 7. Mgr. Ľuboš Kačírek člen   zriaďovateľa