rada
Bradáčova 4, 851 02 Bratislava
    RADA ŠKOLY            Meno a priezvisko Funkcia   Zvolený/delegovaný za 1. JuDr. J. Hannikerová predseda   rodičov 2. J. Bohunický podpredseda   rodičov 3. B. Hromeková člen   pedagog. zamestnanovcov 4. Mgr. Ľ. Budová člen   pedagog. zamestnancov 5. I. Trajčíková člen   nepedagog. zamestnancov 6. Mgr. V. Redechová člen   zriaďovateľa 7. Mgr. Ľ. Kačírek člen   zriaďovateľa